Nytt om klassning av skador och påslag

Lättare benskador som klassas som A (1) Foto: BÍ.

IsHestNews har tidigare skrivit om den omdebatterade skaderapporten från Island som innehöll alarmerande siffror om förekommande skador på tävlingar och avelsbedömningar. Nu har isländska avelsrådet och huvudavelskonsulent Gudlaugur Antonsson gjort slag i saken och gett ut en ny skala med nya och hårdare regler vad gäller klassningen av skador. Klassningen kommer att gälla för alla FEIF-länder f r o m våren 2013 och man har redan börjat förbereda en utbildning för domare och arrangörer av avelsbedömningar och tävlingar. Här följer en kort presentation om skadeklassningen samt några bilder:

Anledningar till att diskvalificera en häst från bedömnig:

Oacceptabelt hull, för tunn (under 2.5 på ”hullskalan”) eller för fet (över 4.0 på ”hullskalan”)

Hosta eller förkylning

Hälta, svullna och/eller ömma senor eller leder

Påslag genom huden, större än 1 cm

Stora sår i huden eller ömmande mugg

Sår som går igenom kindens slemhinna och i munngipor större än 1 cm

Sår i lanernas slemhinna större än 0,5 cm

Mindre sår, ömhet eller svullnad över käkbenet

 

Klass A skada efter ridbedömning:

Mindre sår. Registreras i WorlfFengur enligt skala 1 (A).

Små och grunda sår på kindens slemhinnor och/eller munngipor

Små sår, rispor eller skavsår efter bett

Mindre mängd blod i munnen utan andra synliga skador

Mindre påslag, rispor eller påslag på hovar/ben utan synliga skador igenom huden efter ridbedömning:

Klass B skada efter ridbedömning:

Skada/skador är omfattande och registreras i WorldFengur enligt klass 2 (B). Ridbedömningen förklaras ogiltlig och hästen kan ej erhålla pris. Möjlighet finns att överklaga till jourhavande veterinär inom 12 timmar.

Stora eller mycket stora bettskador

Blod i munnen p g a synlig skada

Större och synlig skada på lanerna

Större påslag, rispor eller påslag på hovar/ben med synliga skador igenom huden. Riklig eller mycket riklig blödning.

Upprepade påslag på hovar och/eller ben. Flera skador.

Skador som klassas som B, allvarliga. Foto: BÍ.