Ny blup publicerad i WorldFengur – baserad på poäng från avelsbedömningar runt om i världen

 

Huvudstudie av Hervör frá Hamarsey
Foto: Yvonne Benzian/ishestnews.se

Nya BLUP-index har nu publicerats på Worldfengur för 448 437 individer. Av dessa hade 33 046 individer en egen poäng från en internationell avelsbedömning fördelad mellan länder som: Island 20635, Sverige 4064, Tyskland 3339, Danmark 2532, Norge 1158, Österrike 302, Finland 280, Nederländerna 270, USA 224, Kanada 117, Schweiz 86 och Storbritannien 39.

BLUP-index till den virtuella betäckningen som man kan göra i World Fengur  kommer att uppdateras senare

I beräkningen har man tagit hänsyn till 915 stycken  genotypade hästar med DMRT3-genen De genetiska utvärderingarna på alla hästar i databasen publiceras nu på Worldfengur oavsett uppskattningens noggrannhet. Tidigare var tröskeln för publicering noggrannhet över 30%. Man bör dock komma ihåg att noggrannheten i genetiska utvärderingar under 60% fortfarande är osäkra förutsägelser.

Det är viktigt att avelsston och hingstar som används för avel bedöms för att öka noggrannheten i det genetiska urvalet.