Från SIF Avel: Nya regler för hästpass

VittFolHagen

Uppdaterad! Information om hästpass och den centrala hästdatabasen

Publicerat den 04-10-2015
Från den 1 juli 2016 kommer Jordbruksverket att inrätta en central hästdatabas i Sverige.

Mer information om hästpass och den centrala hästdatabasen hittar du på denna länk:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/hastpass/nyareglerforhastpass.4.6a971bcf14fb6c2dfebbd4a.html

Fler frågor kan ställas per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se