Film på Divar från Lindnäs ridbedömning

Här kommer en film från Divars ridbedömning. Det blir spännande att se vad som händer på den öppna bedömningen.