Ett ögonblick……Heimir Gunnarsson

Heimir Gunnarsson. Foto: Ishestnews.se
……..som nyligen examinerats som internationell FEIF avelsdomare
1. Hur går nyexamineringen av avelsdomare till?
Examineringen går till enligt de regler som framkommer i FIZO. Det handlar om fyra dagars kurs med två erfarna avelsdomare som undervisar, i detta fallet Sveinn Ragnarsson og Þorvaldur Kristjánsson, och sedan en representant från FEIF som examinerar och nu var det John Siiger Hansen som hade det uppdraget. Under kursens gång fick vi teoretisk genomgång av både exteriör och ridegenskaper, följt av praktiskt träning i att dömma båda delar. Stor del av kursen var vi på Hólar och fick många uppvisningar av både fina och sämre hästar både exteriört och ridmässigt. Sedan åkte vi till några gårdar för att se ytterligare hästar av varierande kvalitet. Själva provet gick till på det viset att vi dömde individuellt fyra hästar både i exteriör och ridegenskaper och sedan skulle vi genomgå muntligt prov i båda delarna där vi skulle beskriva det vi såg och utdela poäng.
2. Vad är det för förkrav på aspiranter?
Det är FEIFs medlemsländer som beslutar vilka som får åka för respektive land eller om det saknas domare över huvud taget i landet. På Island ställer jordbruksverket krav på att aspiranterna har universitetsutbildning inom den sektorn som t.ex. agronom eller hippolog. På Island fanns det ett behov för tre till fyra nya domare men vi var tio som sökte. Vi fick då gå en förberednings kurs som avslutades med ett prov som avgjorde vilka som fick fortsätta till FEIF examinationen.
3. Vad var svårast under examinationen?
Vad som var svårast under examinationen tyckte jag personligen var det muntliga provet. Där hamnade jag själv lätt i den situationen att börja säga det jag trodde att examinatören villa höra istället för att bara beskriva hur jag själv uppfattade hästen. Sedan var det fruktansvärt stressande dagar som gick från själva provet tills vi fick veta resultatet. I ett sådant prov är det omöjligt att veta hur det gick. Du står och dömer för dig själv, skriver ner poäng och kommentarer och lämnar in pappret. Sedan är det bara frågan vad examinatören hade för poäng och kommentarer. För att klara provet skulle vi ha 75% ”rätt” utifrån examinatörens bedömning.
4. När börjar du döma?
Jag börjar döma redan nu till våren, det fanns som sagt ett behov för nya domare och vad jag har förstått kommer vi få nog att göra. Det är dock oklart i dagsläget hur vi nya domarna kommer fördelas på visningarna.
Vi på Ishestnews gratulerar Heimir så hjärtligt till den nya domartiteln och önskar lycka till!