Tag: ston

Stonas prisutdelning med bland annat Landsmóts högsta ridbedömning

Fredagens Landsmót bjöd på prisutdelningen för ston på Landsmót. Först in var de fyraåriga stona. Man som glömmer att de bara är 4 år,...