Tag: Musihjälpen

Islandshästföreningen Taktur red in i centrala Västerås och skänkte pengar till Musikhjälpen

Jane Lindberg berättar om när föreningen Taktur skänkte pengar till Musikhjälpen. "Vi i islandshästföreningen Taktur hade diskuterat om vi skulle lämna ett bidrag till Musikhjälpen...