Tag: Instrukttörsseminarium 2020

Med hästen som instruktör – en ridlärarhelg på Wången

Tack Åse Ericson för reportage från instruktörsseminariet! Det har längtats efter fortbildningsseminarium för SIFs utbildade ridlärare och den 9-10 oktober var det dags, då bjöd...